Ako vypnem režim Nerušiť v systéme Android?

Ak potrebujete dočasne vypnúť všetky upozornenia a zvuky prichádzajúcich hovorov, môžete v telefóne zapnúť režim Nerušiť. Umožňuje vám neprehrávať zvuk prichádzajúcich hovorov alebo správ, zatiaľ čo budete počuť zvuk prioritných udalostí.

Keď je zadaný režim zapnutý, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona. Môže to vyzerať ako ikona podobná znaku zákazu vjazdu („tehla“) alebo polmesiac. V našom príklade - „tehla“:

Ak chcete tento režim deaktivovať, otvorte uzávierku a kliknite na ikonu „Nerušiť“.

Farba sa zmenila, ikona zmizla v stavovom riadku - režim je deaktivovaný.

Náročnejšou možnosťou je použitie ponuky „Nastavenia“.

Poďte ďalej a nájdite položku Nerušiť. Ak nie je v ponuke viditeľný, vyhľadajte ho v sekcii „Zvuk“.

Pomocou prepínača vypnite túto funkciu.

Režim Nerušiť je deaktivovaný.

Posledné príspevky